Grip op je leven – life coaching

 

IMG_1659

Belemmeringen doorbreken

Onderwijs

Inzichten delen

Luisterend oor bieden

Luisterend oor bieden


Bij ons programma ‘Grip op je levenfind your way / status quo to satisfaction and happiness‘ gaan we individueel of in groepsverband aan de slag met datgene waar je tegenaan loopt in je loopbaan of in je privéleven. We bieden niet alleen een luisterend oor, maar helpen zaken op een rij te krijgen en geven ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen die werken.

Onze visie daarbij is dat we je niet breken maar opbouwen en mooie toepasbare tools meegeven.

‘Grip op je leven’ start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er een inventarisatie gemaakt:

  • Wat is het doel van de coaching (de centrale vraag/het verwachte resultaat)?
  • Wat is er tot nu toe gedaan?
  • Hoe urgent is het?

Hierna bespreken we op basis van zelfreflectie een effectief plan van aanpak dat we ook vastleggen.

Wij zijn van mening dat ieder zijn eigen pad zal moeten bewandelen. Wij wandelen graag mee, misschien wel hand in hand of met een arm onder de schouder. Voorop staat dat je zelf in beweging blijft en energie stopt in het behalen van je doel. Je ervaart een leerproces met als uitkomst: groei en ontwikkeling naar je doel.

Vanuit oprechte betrokkenheid geven wij je richting en motiveren je om zelf de stap te zetten.

‘Grip op je leven’ betreft een eendaagse workshop of workshop van tweemaal een halve dag waar met de deelnemer(s) op een creatieve en ontspannen wijze dieper ingezoomd wordt op zaken als zelfkennis (organiseren van je leven), maken van bewustere keuzes (prioriteren van je keuzes), krijgen van een beter perspectief en focus op de toekomst (richting naar maatschappelijke, privé en werkdoelen) en het zetten van stappen (implementeren van doelen/persoonlijk plan).

We maken gebruik van mindfulness-methodieken om de volgende vragen te beantwoorden:Lama

  • Waar sta je nu in je leven (…startpunt bepalen)?
  • Welke weg heb je tot nu toe bewandeld (…waar kom je vandaan)?
  • Waar loop je echt warm voor (…wat is je passie)?
  • Waar ben je naartoe onderweg (…wat is je doel)?
  • Waar loop je iedere keer tegenaan (…welke beren bevinden zich op je weg)?
  • Hoe ga je nu verder (…welke actie ga je nemen)?

Ingrediënten: Leiding geven/nemen, Commitments, Ondernemen (durven te falen), Veiligheid (waarborgen), Vertrouwen, Leren loslaten en Vasthouden.

Als vervolg op ‘Grip op je leven’ bieden wij een aantal specifieke verdiepingsprogramma’s: Time out / Rebound, (re)intergratie, zelfredzaamheid.

Mocht je meer informatie willen of wil je deelnemen aan een programma, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Boogschieten - MN

Focus | Span je in | Vertrouw | Laat los | Ontspan

Uit je dak gaan!

YES!