Zelfredzaamheid

Het Avontuurlijk Zelfredzaamheidtraject van Partners In Training is bedoeld voor mensen die niet, of niet voldoende, in staat zijn om zichzelf en hun gezin te voorzien van de levensbehoeften. De uitkomst is een duurzame en maatschappelijke bijdrage om werkzoekenden: 1. met passend werk weer actief te laten deelnemen aan het arbeidsproces, 2. adequaat zelfredzaamheidinkomen te laten verdienen, 3. een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Dit avontuur (traject) bestaat uit twee onderdelen:

Stap 1: Assessment

Een uitgebreid assessment dat volledig wordt afgestemd op de deelnemers met als uitkomst: inzicht in de (financiële) status van behoeften, gebaseerd op sociale en maatschappelijke normen en waarden. Bijvoorbeeld: Worden drie maaltijden per dag genuttigd? Kan er gespaard worden? Kan er gebruik worden gemaakt van vervoer als dat nodig is? Et cetera. Ook wordt een realistisch plan van aanpak gemaakt gebaseerd op ervaringen, sterke kanten, passie en benodigde middelen.

Hierna wordt het assessment voorgezet in een keuzemogelijkheid voor een vervolgavontuur dat het beste aansluit om zelfredzaam te worden:

  • Een eigen bedrijf starten of verbeteren?
  • Het vinden van (nieuw of beter) werk?
  • Kiezen van een opleiding voor een (betere) baan?

Stap 2: Vervolgavontuur

Na de eerste stap, het assessment, wordt het avontuur voortgezet met een van de hieronder genoemde avonturen (workshops). Een onderdeel van elk avontuur is een  leerstellige en fundamentele training over zelfredzaamheid: beginselen, vaardigheden en gewoonten. Hiermee bedoelen we dat wat we overbrengen in deze training essentieel is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van deelnemers. Het is een leer waarvan wij stellig overtuigd zijn dat je hier beter van wordt: zelfvertrouwen in jezelf en anderen, geloof in jezelf, communicatie, timemanagement, etc.

Keuze 1: Een eigen bedrijf starten of verbeteren

Het is niet eenvoudig om een bedrijf te beginnen of te verbeteren, maar na het voltooien van deze workshop kunnen deelnemers verstandige beslissingen nemen. De deelnemers geven elkaar (nieuwe) ideeën en moedigen elkaar aan.

Keuze 2: Het vinden van (nieuw of beter) werk

Een (nieuwe of betere) baan vinden is niet gemakkelijk, maar na het volgen van deze workshop ben je beter in staat om een baan te vinden en te houden. Gedurende het avontuur ondernemen de deelnemers bepaalde acties die hieraan bijdragen.

Keuze 3: Kiezen van een opleiding voor een (betere) baan

Een opleiding volgen of kiezen is niet altijd gemakkelijk, maar na het volgen van deze workshop ben je beter in staat om dit succesvol te doen. Gedurende de workshop ondernemen de deelnemers bepaalde acties die hieraan bijdragen: ze stellen een effectief opleidingsplan op op basis van beroepskeuze en verwachte zelfredzaamheidsbehoeften.

Mensen die momenteel niet beschikken over voldoende inkomsten zijn niet alleen maar ‘nietsnutten’. Mensen die hiermee kampen, hebben vaak te maken met (financiële) stress en druk op hun relatie en/of gezin. Daardoor hebben ze het heel druk, vooral in hun hoofd. Het ‘falen’ heeft zijn weerslag op het zelfbeeld, vertrouwen en moed om door te gaan. Ze zijn puur in de overlevingsmodus aan het opereren, als een “kip zonder kop” dus. Heel druk druk druk bezig, maar totaal uit koers.

Het ‘Avontuurlijk Zelfredzaamheidtraject’ voorziet in het geven van richting en zet vooral aan tot toepasbare acties via de drie genoemde keuzemogelijkheden.

Elke workshop bestaat uit twaalf (wekelijkse) bijeenkomsten van circa drie uur in kleine groepen van acht tot twaalf deelnemers.

Het totale traject (assessment + vervolgkeuze) neemt 90 dagen in beslag; de studiebelasting bedraagt ten minste 1 uur per dag.

De deelnemers kiezen wekelijks een (andere) buddy uit de groep waarmee ze hun vorderingen en vragen gedurende die week bespreken.

Deze training draagt bovendien bij aan het versterken van de geest (eigenwaarde, eenheid en geluk) en het aanzetten tot actie (stappenplan en planning).

Indien de deelnemers tien van de twaalf bijeenkomsten hebben deelgenomen, ontvangen zij een certificaat van deelname.

Het ‘Avontuurlijk Zelfredzaamheidtraject’ voorziet in het geven van richting en zet vooral aan tot toepasbare acties via de drie genoemde keuzemogelijkheden.

Elke keuzemogelijkheid kent twaalf (wekelijkse) bijeenkomsten van circa drie uur in kleine groepen van acht tot twaalf deelnemers.

Het totale traject (assessment + vervolgkeuze) neemt 90 dagen in beslag; de studiebelasting bedraagt tenminste 1 uur per dag.

De deelnemers kiezen wekelijks een (andere) buddy uit de groep waarmee ze hun vorderingen en vragen gedurende die week bespreken.

Deze training draagt bovendien bij aan het versterken van de geest (eigenwaarde, eenheid en geluk) en het aanzetten tot actie (stappenplan en planning).

Indien de deelnemers tien van de twaalf bijeenkomsten hebben deelgenomen, ontvangen zij een certificaat van deelname.

Zo nodig en wenselijk biedt Partners In Training personal coaching aan als vervolgtraject.

Communicatie

De methodiek, de beginselen, vaardigheden en gewoonten die toegepast worden zijn onder andere gebaseerd op (delen van) het cursusmateriaal van het LDS permanent studiefonds (Utah, VS) en literatuur van dr. Stephen R. Covey (1932-2012).