Educatie voor een (betere) baan

Onderwijs

Na de eerste stap, het assessment, zetten de deelnemers het avontuur voort.

Een onderdeel van elk avontuur is een  leerstellige en fundamentele training over zelfredzaamheid: beginselen, vaardigheden en gewoonten. Hiermee bedoelen we dat wat we overbrengen in deze training essentieel is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van deelnemers. Het is een leer waarvan wij stellig overtuigd zijn dat je hier beter van wordt: zelfvertrouwen in jezelf en anderen, geloof in jezelf, communicatie, timemanagement, etc.

Keuze 3: Opleiding kiezen voor een (betere) baan

Een opleiding volgen of kiezen is niet altijd gemakkelijk, maar na het voltooien van deze workshop ben je beter in staat om dit succesvol te doen.

Gedurende de workshop ondernemen deelnemers bepaalde acties die hieraan bijdragen: ze stellen een effectief opleidingsplan op op basis van beroepskeuze en verwachte zelfredzaamheidsbehoeften.

De workshop bestaat uit twaalf (wekelijkse) bijeenkomsten van circa drie uur in kleine groepen van acht tot twaalf deelnemers.

Het totale traject (assessment + vervolgkeuze) neemt 90 dagen in beslag; de studiebelasting bedraagt ten minste 1 uur per dag.

De deelnemers kiezen wekelijks een (andere) buddy uit de groep waarmee ze hun vorderingen en vragen gedurende die week bespreken.

Indien de deelnemers tien van de twaalf bijeenkomsten hebben deelgenomen, ontvangen zij een certificaat van deelname.

Knipsel3