Het vinden van (nieuw of beter) werk

Communicatie

Na de eerste stap, het assessment, gaan de deelnemers een volgend avontuur aan.

Een onderdeel van elk avontuur is een  leerstellige en fundamentele training over zelfredzaamheid: beginselen, vaardigheden en gewoonten. Hiermee bedoelen we dat wat we overbrengen in deze training essentieel is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van deelnemers. Het is een leer waarvan wij stellig overtuigd zijn dat je hier beter van wordt: zelfvertrouwen in jezelf en anderen, geloof in jezelf, communicatie, timemanagement, etc.

Keuze 2: Het vinden van (nieuw of beter) werk

Een (nieuwe of betere) baan vinden is niet gemakkelijk, maar na het voltooien van deze workshop zijn deelnemers beter in staat om een baan te vinden en te houden.

Gedurende de workshop ondernemen de deelnemers bepaalde acties die hieraan bijdragen.

De workshop bestaat uit twaalf (wekelijkse) bijeenkomsten van circa drie uur in kleine groepen van acht tot twaalf deelnemers.

Het totale traject (assessment + vervolgkeuze) neemt 90 dagen in beslag; de studiebelasting bedraagt ten minste 1 uur per dag.

De deelnemers kiezen wekelijks een (andere) buddy uit de groep waarmee ze hun vorderingen en vragen gedurende die week bespreken.

Indien de deelnemers tien van de twaalf bijeenkomsten hebben deelgenomen, ontvangen zij een certificaat van deelname.

 Knipsel2