Eigen bedrijf starten of verbeteren

Onderwijs

Na de eerste stap van het Zelfredzaamheidtraject, het assessment, zetten deelnemers het avontuur voort.

Een onderdeel van elk avontuur is een  leerstellige en fundamentele training over zelfredzaamheid: beginselen, vaardigheden en gewoonten. Hiermee bedoelen we dat wat we overbrengen in deze training essentieel is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van deelnemers. Het is een leer waarvan wij stellig overtuigd zijn dat je hier beter van wordt: zelfvertrouwen in jezelf en anderen, geloof in jezelf, communicatie, timemanagement, etc.

Keuze: ‘Een eigen bedrijf starten of verbeteren’:

Het is niet eenvoudig om een bedrijf te beginnen of te verbeteren, maar na het voltooien van deze workshop kunnen deelnemers verstandige beslissingen nemen.

De deelnemers geven elkaar (nieuwe) ideeën en moedigen elkaar aan.

De workshop bestaat uit twaalf (wekelijkse) bijeenkomsten van circa drie uur in kleine groepen van acht tot twaalf deelnemers.

Het totale traject (assessment + vervolgkeuze) neemt 90 dagen in beslag; de studiebelasting bedraagt ten minste 1 uur per dag.

De deelnemers kiezen wekelijks een (andere) buddy uit de groep waarmee ze hun vorderingen en vragen gedurende die week bespreken.

Indien de deelnemers tien van de twaalf bijeenkomsten hebben deelgenomen, ontvangen zij een certificaat van deelname.

Knipsel1